Vi
gör
bästa
falafel
i staden

meny

Välj din rätt & Beställ nu!

Hemkörning

Välj vad du vill.

Tel. 0727739139

välj en hämtningstid